Tūkstantis plunksnelių kūrybos sparnui

Ši programa skirta visai mokyklos bendruomenei, arba didžiajai jos daliai. Tai itin gražus ir prasmingas renginys, ilgam paliekantis įspūdį, norą kurti, būti kūrybos pasaulio dalimi.

Sigutė Ach atvyksta į mokyklą kelioms dienoms su savo pamokų ir paskaitų ciklu. Susitinka su moksleiviais, mokytojais, mokinių tėvais. Veda praktinius užsiėmimus. Tai – kūrybos dienos, kurių metu galima artimiau susipažinti su menininke, dalyvauti jos pamokose, užduoti rūpimus klausimus.

Šio didelio renginio tikslas - apjungti mokyklos bendruomenę, skatinti bendrystės idėją. Tai išreiškiama bendru kūriniu “ Tūkstantis plunksnelių kūrybos sparnui”, kurį vėliau galima eksponuoti, rengti jo fone klasių fotosesijas, neštis į mokyklos kiemą.

Instaliaciją sudaro sparną formos pagrindas, pagamintas iš kartono lakštų (arba panašios medžiagos)  ir medinio karkaso, ant kurio tvirtinamos “plunksnelės” – mažos akvarelės su tekstais. Kiek dalyvių, tiek ir plunksnelių.

Mažiausias plunksnelių skaičius – 500. Pavadinime minimas tūkstantis todėl, kad kiekvienas dalyvis sukuria po dvi miniatiūras, bet vieną (renginio atminimui) parsineša namo.

Sparnas – tai mažų plunksnelių visuma, žmogus – bendruomenės dalelė. Darniai ir susiklausę veikdami pakilsime į norimas aukštumas.

Pirmoji diena – programos atidarymas ir seminarai mokytojams

Diena prasideda bendru renginiu, jo metu Sigutė Ach pristato visų dienų programas. Vėliau prasideda apie dvi valandas trunkantis seminaras mokytojams su praktine dalimi (nuoroda į akvarelinė popietė vaizduotės tema). Jo metu išdėstoma pagrindinė pamokos tema ir pasiskirstomos užduotys antrajai programos dienai.

Dalyvauja mokytojai, kurių klasės vėliau dalyvaus sparno kūrime.

Antroji diena – akvarelinių plunksnelių liejimas su moksleiviais

Dalyvauja eilės tvarka visos klasės pagal progamą ( nuoroda akvarelės mokyklos šventei)

Šios dienos vakare gali būti surengtas papildomas vakarinis užsiėmimas suaugusiesiems. Programos (nuoroda suaugusiesiems)

Trečioji diena – sparno montažas

Dienos metu sumontuojama instaliacija ir paliekama per naktį džiūti. Vakare surengiama paskaita mokyklos bendruomenei. Tai atviras vakaras visiems, norintiems įsigyti leidinių, gauti autografų. Paskaitos temos ( nuoroda į paskaitas)

Ketvirtoji diena – iškilmingas instaliacijos atidarymas

Susisiekime

Sigutė Ach

Sigutė Ach

+370 698 70 153

sigute.ach@gmail.com
dog

Svarbi informacija

Programos kaina priklauso nuo dalyvių skaičiaus ir nuo pasirinktų praktinių užsiėmimų rūšies ir skaičiaus. Jei programa vyksta daugiau nei dvi dienas, paskaitos skaitomos nemokamai. Žemiau bus nurodyta programos kaina be papildomų susitikimų su pedagogais ir bendruomene.

Ši programa gali būti vykdoma tik kviečiančiajai pusei sutikus intencyviai padėti.

Programos eigą ir turinį galima koreguoti pagal kviečiančiosios pusės norus ir galimybes: programą galima trumpinti/ilginti mažinat arba pridedant kūrybinių pamokų ir susitikimų.

Minimalus dalyvių skaičius šioje programoje: 100 dalyvių (keturios klasės), tuomet viena diena skiriama akvarelių liejimui ir komentarų rašymui, jos vakaras – sparno montažas.  Kita diena – kabinimas ir iškilmingas atidarymas.

Programos kaina: (100 dalyvių) 1000 € (skaičiuojamos papildomos transporto išlaidos).

  • Į kainą įskaičiuotos visos dailės priemonės ir įrankiai.
  • Į kainą neįeina sparno pagrindo kaina, nes jo medžiagos gali būti įvairios ir jas renkamės su kviečiančiąja puse. 

Užimtumo kalendorius

Susisiekite

Susisiekite